See ei ole muusika. See on kõige primitiivsemate instinktide rütm ja teiseks ta
Это не музыка. Это ритм самых примитивных инстинктов и, во-вторых
on puberteetikute rütm. See on kõige primitiivsema seksuaalse ärkamise rütm.
полового созревания. Это самая примитивная часть сексуального пробуждения.
See on puberteetikute hormoonitalituste rütm ja kui see jääbki nii, siis neist
Это ритм гормональной активности подростков, и, если он одержит верх, не будет
inimesi ja isiksusi ei saagi. Kui ma vaatan seda tühja nägu, mis mälub
ни людей, ни личностей. Когда я смотрю на это лицо, жующее
närimiskummi - idiootlikult tühja nägu, enesega absoluutselt rahul - siis küsid
жвачку — это идиотски пустое лицо, которое полностью довольно — мне хочется
küll eneselt: kus siin veel inimene on? Kas see on veel inimene? Inimene on
спросить: «Где человек? Это — человек?» Человек —
tunnetus, hing, vaim... Aga kui on tümps ja näts, siis ei ole enam inimest. Siis
это знание, это душа, это дух... Но если есть только ритм и жвачка, человека нет. Тогда
on veel ainult homo... No ma ei tea... homo consumens, inimene-tarbija.
есть homo... Ну, не знаю... homo consumens, потребитель.
Manipuleeritud tarbija, kes vaatab seebioopereid, närib nätsu ja kuulab
Управляемый потребитель, который смотрит сериалы, жуёт жвачку и слушает
tümpsu. See ei ole enam inimene, tsiviliseeritud inimene. See on
стучащий ритм. Это больше не человек, не цивилизованный человек. Это...
tsivilisatsiooni, suurlinna... Ma panen siia kolm punkti, sest muidu pärast mõni
цивилизации больших городов. Я этого не произнёс, потому что я не хочу
jälle ütleb, mida ma olevat öelnud, aga nüüd ma ei öelnud, sest ma ei taha
говорить, что я думаю о подобных людях. Иначе начнутся жалобы на то, что
välja öelda, mida ma arvan sellistest inimestest.
я сказал, но я этого не произносил.
Intervjueerija: Me saime aru niigi, aitäh.
Ведущий: Спасибо, мы вас поняли.


*Raadiointervjuu Einar Laigna, katoliku vaimulikuga, 1994
*Радиоинтервью с католическим священником Эйнаром Лайгной, 1994.
comments powered by Disqus
Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Share to Vkontakte Bookmark to Delicious More...