When My Authorities Fall

Cits sāpēs kliedz, kāds tikai acis miedz
Кто-то кричит от боли, кто-то только кивает
Apstiprinot kārtējo darījumu
Подтверждая очередную сделку
Pasmaida, uzbļauj, uzspļauj un darīts
Улыбнулся, наорал, наплевал и дело сделано
Kārtējais upuris un kārtējais bizness
Очередня жертва, очередной бизнес
Kā saka, labs darbs, kas padarīts
Как говорится, сделал дело — гуляй смело
Var nosvinēt, bet var arī taupīt
Можно и отметить, можно и сэкономить
Var paslēpties, var atklāti laupīt
Можно и спрятаться, можно и открыто грабить


Kāpēc mums jādzīvo sistēmā naudai?
Почему нам надо жить в системе наживы?
Ja mēs varētu veltīt savu dzīvi baudai?
Если мы могли бы посвятить свою жизнь наслаждениям?


Vai tu ar baudu domā reiboni?
Понимаешь ли ты под наслаждением опьянение?
Tu piedāvā piedzerties?
Ты предлагаешь напиться?
Vai varbūt darbs var būt bauda?
Возможно, и работа может доставлять удовольствие?
Ja to nedara samaksas dēļ
Если делается не ради вознаграждения
Un varbūt pasaule nesabruktu
И, может, мир не развалится,
Ja kaut kas mainītos
Если что-нибудь поменяется...


Es varbūt nekad pilnībā neīstenošu savus plānus
Я, может, никогда не осуществлю свои планы,
Bet tavi sapņi krāj putekļu slāņus
Но на твоих мечтах уже лежит слоями пыль
Tas nav iespējams, tu pārāk daudz gribi
Это невозможно, ты слишком многого хочешь
Tā ir cilvēka daba, dažiem jāmirst no bada
Это в природе человек, что кому-то приходится умирать от голода


Pasmaidi, paraudi, paguli, pietiek
Улыбнись, поплачь, поспи и хватит
Pats vainīgs, vai ne tā?
Сам виноват, разве не так?


Kāpēc tu nevarētu būt tāds kā viņš?
Почему ты не можешь быть как он?
Ar ko tu esi sliktāks, tu vari būt labāks?
Чем ты хуже или лучше?
Kas ir tavi vecāki, no kurienes tu esi?
Кто твои родители? откуда ты родом?
Kā tevi sauc, cik valodas proti?
Как тебя зовут и сколькими языками ты владеешь?
Cik tev gadu, vai tu drīksti šeit būt?
Сколько тебе лет, можешь ли ты вообще здесь находиться?
Ko tu domā darīt, šodien rīt un parīt?
Что ты думаешь делать сегодня, завтра и послезавтра?
comments powered by Disqus
Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Share to Vkontakte Bookmark to Delicious More...