When My Authorities Fall

Attēlus pazaudēt
Избавиться от образов
Jaunus neizvēlēties
Не приобретать новых
Aiz stūriem skatīties
Выглянуть за угол
Nebaidies
Не побояться
(Mēs visi dzīvojam aiz stūriem)
(Мы все живём за углом)
Satikties nenobīties
Встретиться и не испугаться
Sadedzināt vārdus
Сжечь слова
(Ar šīm vārdnīcām var aprakstīt tikai šo pasauli)
(Со всеми этими словарями, только благодаря которым вы можете описать этот мир)
Mēs taču tā arī neesam satikušies
Мы всё ещё не встретились
Vārdus aizbaidīt prom
Чтобы прогнать слова прочь
Prom
Прочь
comments powered by Disqus
Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus Share to Vkontakte Bookmark to Delicious More...